เดินทางแบบนัวนวลกับ กับ ‘ผู้ชายนวลๆ’

 "การได้... เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใครสักคน การได้... รู้จักและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน การได้... เดินทางไปในกาลเวลาของกันและกัน การได้... พบเจอคนที่เดินเคียงข้างไปกับเราในทุกๆ ความฝัน อย่า... รีบร้อนเดินทางไปถึงฝั่งฝัน ใส่ใจข้างๆ ทางใส่ใจคนที่เดินข้างๆ กัน คำตอบ... ของการเดินทางคือ การพบเจอคำว่า "ความรัก" อย่างแท้จริง" นี่สินะที่เรียกว่า ผู้ชายนวลๆ 

โดย...รอนแรม  

ลูกค้า

[ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า], [ชื่อลูกค้า]

ประสบการณ์การทำงาน


[วันที่]  - [วันที่]

[บริษัท]

[ตำแหน่งงาน]


[วันที่]  - [วันที่]

[บริษัท]

[ตำแหน่งงาน]


[วันที่]  - [วันที่]

[บริษัท]

[ตำแหน่งงาน]


การศึกษา


[วันที่]  - [วันที่]

[สถานศึกษา]